Οι Εύζωνες ήταν μια ιστορική επίλεκτη μονάδα ελαφρού πεζικού και ορεινές μονάδες του Ελληνικού Στρατού.

Σήμερα, είναι τα μέλη της Προεδρικής Φρουράς μιας τελετουργικής μονάδας που φυλάσσει τον Ελληνικό Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη και το Προεδρικό Μέγαρο στην Αθήνα.
Ο Εύζωνας είναι γνωστός και στην καθομιλουμένη ως Τσολιάς. Οι Εύζωνες είναι γνωστοί για τη χαρακτηριστική τους στολή, η οποία προήλθε από τα ρούχα που φορούσαν οι κλέφτες που πολέμησαν την οθωμανική κατοχή στην Ελλάδα.
Το πιο ορατό αντικείμενο αυτής της στολής είναι η φουστανέλα, ένα ένδυμα που μοιάζει με κιλτ.

Το χαρακτηριστικό τους φόρεμα τους μετέτρεψε σε δημοφιλή εικόνα για τον Έλληνα στρατιώτη, ειδικά μεταξύ των ξένων.

Evzones were a historical elite light infantry unit and mountain units of the Hellenic Army.

Today, they are the members of the Presidential Guard a ceremonial unit that guards the Greek Tomb of the Unknown Soldier and the Presidential Mansion in Athens.
An Evzone is also known, colloquially, as a Tsoliás. Evzones are known for their distinctive uniform, which evolved from the clothes worn by the klephts who fought the Ottoman occupation of Greece.
The most visible item of this uniform is the fustanella, a kilt-like garment.

Their distinctive dress turned them into a popular image for the Greek soldier, especially among foreigners.

Les Evzones étaient une unité historique d’infanterie légère d’élite et de montagne de l’armée grecque.

Aujourd’hui, ils sont membres de la Garde présidentielle, une unité de cérémonie qui garde la tombe grecque du soldat inconnu et le palais présidentiel à Athènes.
Evzonas est également connu sous le nom de Tsolias. Les Euzones sont connus pour leur uniforme distinctif, dérivé des vêtements portés par les voleurs qui ont combattu l’occupation ottomane de la Grèce.
L’élément le plus visible de ce costume est la foustanella, un vêtement semblable à un kilt.

Leur robe distinctive en a fait une image populaire pour le soldat grec, en particulier parmi les étrangers.

Los Evzones fueron una unidad histórica de élite de infantería ligera y montaña del ejército griego.

Hoy, son miembros de la Guardia Presidencial, una unidad ceremonial que custodia la Tumba griega del Soldado Desconocido y el Palacio Presidencial en Atenas.
Evzonas también se conoce coloquialmente como Tsolias. Los Euzones son conocidos por su uniforme distintivo, que se derivó de la ropa que usaban los ladrones que lucharon contra la ocupación otomana de Grecia.
El elemento más visible de este traje es la foustanella, una prenda similar a una falda escocesa.

Su vestimenta distintiva los convirtió en una imagen popular para el soldado griego, especialmente entre los extranjeros.

Die Evzonen waren eine historische Eliteeinheit der leichten Infanterie und Gebirgseinheit der griechischen Armee.

Heute sind sie Mitglieder der Präsidentengarde, einer zeremoniellen Einheit, die das griechische Grab des unbekannten Soldaten und den Präsidentenpalast in Athen bewacht.
Evzonas ist umgangssprachlich auch als Tsolias bekannt. Die Euzonen sind bekannt für ihre charakteristische Uniform, die von der Kleidung abgeleitet wurde, die von Dieben getragen wurde, die gegen die osmanische Besetzung Griechenlands kämpften.
Das sichtbarste Element dieses Kostüms ist die Foustanella, ein Kilt-ähnliches Kleidungsstück.

Ihre unverwechselbare Kleidung machte sie vor allem bei Ausländern zu einem beliebten Bild für den griechischen Soldaten.

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close